ĐĂNG NHẬP

TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2021

(XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT)

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển theo :

Nhập Số Báo Danh/CMND